Mopsie mój, mopsie

Narysowane do zina Biceps (2011).
pug copy copy